I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska

2021-03-21

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza na I Ogólnopolską Konferencję Kopernikańską COVID-19 – wyzwania we współczesnej nauce. Szczególnie mocno zapraszamy młodych naukowców, jednakże zależy nam również na cennej opinii badaczek i badaczy o ugruntowanej pozycji. Nasza konferencja ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkie osoby, które mogą wnieść cenny wkład w obrady konferencyjne.

 

Jakub Szczepkowski
I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021