I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021

Komitet

Skład Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. Adam Kola, prof. UMK

dr Agata Karska

dr inż. Łukasz Niewiara

mgr Michał Bomastyk - sekretarz naukowy

mgr Wojciech Kiełbasiński

mgr Zofia Kurzawińska

mgr Eliza Oleksy

lek. Szymon Suwała

mgr inż. Jakub Szczepkowski

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021