I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021

Opłaty i terminy

  • Opłata konferencyjna: 100 zł dla osób spoza UMK
  • Opłata konferencyjna: 50 zł dla osób z UMK,
  • Termin przesyłania abstraktów: 25.04.2021
  • Informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu abstraktów: do 02.05.2021
  • Publikacja programu obrad konferencyjnych: do 09.05.2021
  • Obrady konferencyjne: 14-15.05.2021
  • Termin nadsyłania gotowych artykułów do recenzji: 30.06.2021
I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021