I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021

Patroni

Herb_Torunia.jpgPatronatem honorowym objął konferencję Prezydent Miasta Torunia, pan Michał Zaleski. 

LOGO -DUB.jpg

Z ramienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, patronatem objął konferencję Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Wojciech Wysota.

170277410_2868875680100775_64577787674892848_n.jpg

Kolejnym z patronów jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) – ogólnopolski przedstawiciel i wyraziciel woli środowiska doktorantów.

Logotyp Fundacji.jpgFundacja Scientia Thorunensia rozpoczęła swoją działalność w 2019 roku. Powstała w następstwie zaangażowania w działalność społeczną na rzecz społeczności akademickiej. Misją Fundacji jest działanie na rzeczciągłego rozwoju kompetencji społeczeństwa. Celem działań jestprowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji oraz innego rodzaju spotkań ocharakterze szkoleniowym lub edukacyjnym, a także poradnictwa społecznego, orazinnego rodzaju doradztwa społecznego. Fundacja zrealizowała szereg inicjatyw zarówno o charakterze lokalnym (Edukacja Liderów, Toruńska Akademia E-lidera), jak i ogólnopolskim (eDoktorant). 

logo-edoktorant-2.png

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021