I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021

Program

Program obrad konferencyjnych, wersja z dnia 12.05.2021, godz. 11:30.

Harmonogram - cały.pdf

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021