I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej:

prof. dr hab. Wojciech Wysota

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

prof. dr hab. Roman Czaja

prof. dr hab. Ewa Żekanowska

prof. dr hab. Tomasz Szlendak

prof. dr hab. Wiesław Nowak

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021