I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021

Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 25.04.2021 na adres okk@umk.pl.

 

 

I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska
14-15 MAJA 2021